عزاداران حسین(ع) درعزاداری‌های خود دوگونه‌اند: عزاداران‌شخصیت‌حقیقی‌امام عزاداران‌شخصیت‌حقوقی‌امام دسته‌ی اول برای حسین (ع) تشنه ، تنها  مظلوم عزاداری می‌کنند و بهم تسلیت می‌گویند و بعد از پایان محرم و اربعین به انتظار محرم و اربعینی دیگر می‌نشینند وخاطرات عزاداری‌ها رامرور می‌کنند … ⬿