در پي انتشار سخنان سخيف و توهين آميز نسبت به ساحت حضرت اباعبدالله(ع) و ياران و علاقه مندان ايشان در متني منسوب به خواننده اي كه بخش عمده اي از شهرتش را مديون فضاي مجازي است، مناسب ديدم مباحث مطرح … ⬿