ابوالفضل زرویی نصرآباد (متخلص به ملانصرالدین) از شاعران طنزپردازان مروز ایران است که اشعار طنز او عالی و دل انگیز است. او در عرصه اشعار عاشورایی نیز شعرهای نابی دارد که یکی از آنها شعری است که برای حضرت ابالفضل(ع) … ⬿