شاید حرفه‌ای با ارزش‌تر از این حرفه نیابید؛ مدح و ثنای اهل‌بيت عليهم‌السلام و خواندن مرثيه در عزاى آنان خرج كردن صداى خدادادى براى برترين مخلوقات خالق هستى‌بخش است؛ ولى مداحان عزيز بايد ميراث‌دار امين گذشتگان خود باشند؛ در شرح … ⬿