دو شب پیش میزبان ابوعلی و همراهانش بودم؛ شیعیانی نجیب از طویریج؛ شاید کسانی که به اندازه‌ی من با شیعیان عزیز عراق آمد و شد دارند تعدادشان زیاد نباشد! به منازل بسیاری از آنان رفته‌ام و متقابلاً به کَرات میزبانشان … ⬿

آن‌هایی که امام می‌گفت افعی‌های خوش خط و خال هستند حالا مدعی حوزه انقلابی شده‌اند.

راجع به مجادلات اخیر پیرامون حوزه علمیه و نسبت دادن سکولاریسم به آن، بایدد بگویم که حوزه علمیه با همه مشکلاتش در کنار نظام اسلامی است و نسبت دادن سکولاریسم به حوزه آن هم در شرایط موجود جفای به حوزه … ⬿

احتمالاً شما نیز شاهد رفاقت‎‍ دوستان ناهمگن بوده‌اید؛ دوستانی که از نظر فرهنگی با هم تفاوت‌های زیادی دارند.  برای نمونه‌ی دوستی یک دختر خانم چادری یا یک دختر مانتویی، یک جوان شیعه با یک جوان سنی، یک آموزگار مسلمان با … ⬿

یادداشت » فقه در متروی تهران؛ دینی یا سکولار؟» بازنشرهای زیاد و البته موافقان و مخالفان فراوانی یافت. دوستانی که یادداشت‌های کانال اخلاق در حوزه‌ی اجتماع را می‌خوانند، آن یادداشت را کنار باقی نوشته‌ها خوانده و با نویسنده هم‌دل و … ⬿