در آينده‌پژوهي اخلاق فناوري هاي آينده بايد به كاركردهاي مثبت آنها نيز توجه جدي داشت و براي استفاده هر چه درست‌تر از آنها از هم اكنون برنامه‌ریزی كرد. موارد زير از جمله کارکردهای خوب اين فناوری‌ها است: ۱. كمك به … ⬿