جمال‌زاده در کتابِ «خُلقیّات ما ایرانیان» از هِرودوت، مورّخ نام‌دار یونانی نقل می‌کند: در نظر ایرانی‌ها هیچ چیز شرم‌انگیزتر از دروغ گفتن نیست. از دروغ گذشته، قرض کردن هم در نزد آن‌ها به‌غایت زشت و مکروه است. و برای این زشتی(قرض … ⬿

خانه‌ی عنکبوت

فرض کنید دو معمار می‌خواهند دو خانه بسازند اما کارگری در دسترس ندارند؛ یکی بهترین مصالح ساختمانی را تهیه کرده آن‌گاه چند نفر را از سر راه پیدا نموده بدون آن‌که آنان هیچ آگاهی از ساختمان‌سازی داشته باشند به کار … ⬿