حکایت ما و جامعه‌ی علمی ما شده است حکایتِ»آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی». در جامعه‌ای که یک بیماری فراگیر می‌شود، همه‌ی انگشت‌ها به پزشکان اشاره خواهند داشت. مردم می‌پرسند شما کجا بودید و یا کجا هستید که … ⬿

(مدت‌ها بود در صدد نگارش مطلب حاضر بودم؛ آن قدر معطل كردم كه «ناگهان بانگي برآمد خواجه رفت») 🔸ساده بود ساده و صميمي ساده وصميمي و مردمي آنقدر كه مردم كوچه و بازار با يك عنوان ساده يا حتي اسم … ⬿

نزاع روزنامه کیهان و کیهان فرهنگی بر سر مقالات قبض و بسط تئوریک شریعت سروش

انتشار مقالات قبض و بسط تئوریک شریعت در کیهان فرهنگی در سال ۶۸ آغاز یک حرکت تجدید نظر طلبانه نه صرفاً در مورد انقلاب بلکه نسبت به اساس دیانت و شریعت بود. نویسنده این مقالات دکتر عبدالکریم سروش بود که … ⬿