«تعدد و تعارض منابع هنجارگذار و ارزش ساز» يكي از چالش هاي فراروي خانواده ها در دنياي امروز است. تا پیش از گسترش فضای مجازی در جامعه ما و در بافتار سنتی نظام تربیت اخلاقی خانواده، عوامل و منابعی که … ⬿

مسئله فيلترينگ دو طرف دارد: فيلتر كنندگان و كاربران. از اين رو، بدون همراهي، همدلي و هم‌كاري اين دو گروه، ‌نمي‌توان انتظار داشت كه فيلترينگ فرايندي كاملا اخلاقي پيدا كند و منجر به بيشترين سود و كمترين زيان براي مردم … ⬿

«عدم احساس مسووليت برخی كاربران» یکی از آسیب های مربوط به فضای مجازی در کشور ماست.در كنار كاربران فراواني كه به استفاده درست و اخلاقي از فضاي مجازي اشتغال دارند متاسفانه عده اي نيز هستند كه با رفتارهاي نادرست خود … ⬿

چنانچه در مسئله فيلترنگ دقت‌ها و ظرافت‌هاي لازم به خرج داده نشود و در اين راه زياده روي شود انگيزه كاربران براي استفاده از فيلترشكن افزايش ‌مي‌يابد. به عنوان مثال يك مدرس يا محقق اگر براي دست يابي به سايت‌ها … ⬿

مرحوم آشتياني احياي آثار گذشتگان را وظيفه واجب خود ما مي دانست و معتقد بود نبايد توقع داشته باشيم بيگانگان به چنين امري اقدام نمايند. او از اين كه در زمينه معرفي و ترويج افكار و انديشه هاي محققان اسلامي … ⬿

طرحی که برای سبک زندگی ایرانی – اسلامی نوشته می شود طبیعتا باید ناظر به شرایط موجود جامعه ایران به عنوان يك جامعه در حال گذار باشد. جامعه ایران جامعه ای است که امروزه در عین حضور پر رنگ سنت‌های … ⬿

آنچه درباره موضوع یابی مطرح مي شود ناظر به يكي از مشكلاتي است كه به نظر بنده در جامعه علمي اخلاق آموزان و اخلاق پژوهان ايراني وجود دارد و عبارت است از عدم دقت و آگاهي كافي در انتخاب موضوع … ⬿