• مهراب صادق‌نیا
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما

تعیین یک روز در تقویم ملّی به نام “معلّم” به خودی‌خود اتفاق خوبی است؛ با این حال، نباید مسئولیت تجلیل از معلّمان گرامی را تنها به دانش‌آموزان واگذار کرد. استادان و معلّم‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند قانون‌ها و رویّه‌هایی هستند که منزلت اجتماعی‌شان را ترمیم کرده و بهبود بخشد.
البته روشن است که منزلت اجتماعی معلمان تابعی است از منزلت اجتماعی علم. تا وقتی که علم را می‌توان خرید و مدرک را می‌توان فروخت، و تا وقتی که سایه‌ی سیاست، قدرت، و اقتصاد بر سر علم سنگینی می‌کند؛ نه پشمی به کلاه علم است و نه حشمتی در نزد معلمان.
این روز را به همه‌ی آموزگاران و استادهایم تبریک می‌گویم. امیدوارم روزگار به کام‌شان باشد و توفیق هم‌نشین‌شان. به همین مناسبت برای استادان درگذشته‌ام آرزوی رحمت و رضوان الهی دارم.

پاسخ دهید