خوشمزگی/ بی مسوولیتی / بدجنسی برخی از ما در فضای مجازی مثل این كه تمامی ندارد و فقط دنبال فرصت مناسب هستیم. سایت / برنامه «دیوار» را راه اندازی كرده اند تا همه افراد جامعه بتوانند به راحتی، با حذف … ⬿

با وجود اين كه موضوعات فراواني براي نگارش مطلب درباره اخلاق فضاي مجازي دارم و سعي مي كنم در انتشار آنها عجله نكنم؛ گاه به خبرهايي بر می خورم كه موجب مي شود اين قرار را به هم بزنم؛ به … ⬿

نگاهی به موضوع هفدهمین میزگرد سالانه اخلاق اطلاعات دانشگاه Northeastern در سال ۲۰۱۹ ترجمه: حسینعلی رحمتی یادداشت مترجم: «آموزش ماشین» (Machine Learning) شاخه ای از هوش مصنوعی (Artificial Intelligence= AI) و مبتنی بر این ایده است که سیستم ها توانایی … ⬿