در سال‌های اخیر همواره ابعاد تازه‌ای از مسأله تمدن نوین اسلامی مورد اهتمام پژوهشگران قرار گرفته است و اگر در آغاز مطرح شدن این موضوع در کشور ما اندوخته‌های علمی و معرفتی دیگر کشورهای اسلامی بیشتر از ما بود، اکنون … ⬿

چگونگی الگوگیری از پیشوایان دینی از جمله پرسش‌هایی است که در حیطه‌ی مسائل مربوط به دین‌دارانه زیستن در دنیای جدید مطرح است. اسوه قرار دادن معصومان علیهم‌السلام به مفهوم تکرار رفتارهایی که آنها انجام داده‌اند درکی سنتی از الگوگیری است … ⬿

در قسمت یازدهم این یادداشت ها سؤالي مطرح شد مبنی بر اینکه “مبانی اصلاح طلبان در التزام نظری وعملی به ولایت فقیه” چیست؟ طبیعی است برای پاسخ، باید به رویکردهای متکلمانه وفقیهانه آنها مراجعه کرد. مجموعه دیدگاه ها و اسناد … ⬿

مباحثی مانند سیاست‌گذاری ظرفیتی بسیار بالا برای پرداختن به گستره‌ای وسیع از بایدها و نبایدهای مربوط به حکمرانی فراهم می‌آورد که باید آن را قدر نهاد. این موضوع منحصر به ایران و تجربة جمهوری اسلامی ایران نیست و دیگر کشورهای … ⬿

آسیب‌شناسی حوزه انقلابی متن کامل نوشتار http://se.journal.qom-iau.ac.ir/article_538362_0a26fabb62a998585c6639243d1d92bb.pdf عقلانیت حوزه انقلابی از پیوند وثیق حوزه با نظام اسلامی، شکل گرفته است. مهم‌ترین شاخصه‌های این عقلانیت: نقش تولیدی به روز و متناسب با نیاز در دستگاه معرفتی و ظرفیت اجتهادی حوزه، قدرت … ⬿

جناب آقای عماد الدین باقی سلام علیکم؛ پیرو بیاناتی که پیرامون “ضروری” نبودن حکم حجاب بیان داشته اید ذیلا نکاتی را به عرض مبارک می رسانم: ۱- واژگان “ضروری دین” تا جائی که من اطلاع دارم در عبارات قدماء؛ اصلا … ⬿

جناب آقای عماد الدین باقی سلام علیکم؛ پیرو بیاناتی که پیرامون “ضروری” نبودن حکم حجاب بیان داشته اید ذیلا نکاتی را به عرض مبارک می رسانم: ۱- واژگان “ضروری دین” تا جائی که من اطلاع دارم در عبارات قدماء؛ اصلا … ⬿

حوزه از فقدان زمان‌شناسی رنج می‌برد‌. حوزه از تحولات عمیقی که مدرنیته در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… ایجاد کرده و اساسا یک بستر تمدنی جدیدی را در بسیاری از ابعاد به‌وجود آورده و امکان تحقق مطلوب بسیاری … ⬿

آنچه درباره موضوع یابی مطرح مي شود ناظر به يكي از مشكلاتي است كه به نظر بنده در جامعه علمي اخلاق آموزان و اخلاق پژوهان ايراني وجود دارد و عبارت است از عدم دقت و آگاهي كافي در انتخاب موضوع … ⬿