جناب آقای عماد الدین باقی سلام علیکم؛ پیرو بیاناتی که پیرامون “ضروری” نبودن حکم حجاب بیان داشته اید ذیلا نکاتی را به عرض مبارک می رسانم: ۱- واژگان “ضروری دین” تا جائی که من اطلاع دارم در عبارات قدماء؛ اصلا … 

حوزه از فقدان زمان‌شناسی رنج می‌برد‌. حوزه از تحولات عمیقی که مدرنیته در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… ایجاد کرده و اساسا یک بستر تمدنی جدیدی را در بسیاری از ابعاد به‌وجود آورده و امکان تحقق مطلوب بسیاری … 

آنچه درباره موضوع یابی مطرح مي شود ناظر به يكي از مشكلاتي است كه به نظر بنده در جامعه علمي اخلاق آموزان و اخلاق پژوهان ايراني وجود دارد و عبارت است از عدم دقت و آگاهي كافي در انتخاب موضوع … 

در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب منتظر بیانیه ای از سوی یکی از نهادهای حوزوی و روحانیتی بودیم که ضمن بزرگداشت انقلاب و دستاوردهای فراوان آن، منتقد و تحلیل گر مسائل و ضعفها و کاستی ها و خطراتی باشد … 

فتوحات که نقشی بسیار مهم در شکل‌گیری تمدن اسلامی داشت نامی است که مورخان به شکل تحقق یافته یکی از احکام دینی یعنی جهاد برای گشودن سرزمین‌های تازه فتح شده داده‌اند. جهاد یکی از اصول حتمی و انکارناپذیر دین اسلام …