✅روز‌های آغاز سال تحصیلی بود و من دانش‌آموز سالِ اوّل رشته‌ی تجربی در دبیرستانِ طالقانیِ دزفول. هنوز درس‌ها تَقّ و لَقّ بود. آن ساعت، ریاضی داشتیم و دبیرِ باتجربه‌ی ما درس‌های راهنمایی را “دوره” می‌کرد. در میانه‌های درس، نگاهی به …

بهترین راهبرد برای جریان اصول‌گراییِ اصلاح‌طلبانه « راهبرد تهذیبی» است. این راهبرد به مجموعه‌ی راهبردهایی گفته می‌شود که با استفاده از فرصت‌ها و با لحاظ تهدیدها و تبدیل کردن نقاط ضعف و تهدید به فرصت، به دنبال تهذیب و ناب‌سازی …

✅ در همه‌ی ادیان، بویژه ادیان تأسيسي، یکی از مسئولیت‌های دین‌یاران پاس‌داری از اصالت دین است. به این معنا که اجازه ندهند خلاقیّت‌های فرهنگیِ کنش‌گران بر دین(محتوای متون مقدس) بیافزاید و یا از آن بکاهد. دین‌یاران(کاهنان و یا روحانیان) معتقدند …

✅ ما وقتی از دستِ دیگران عصبانی می‌شویم؛ از دروغی که آنان به ما گفته‌اند رنجیده‌خاطر می‌شویم؛ به موفقیّت‌های‌ دیگران حسادت می‌کنیم؛ هر اتّفاقی اطراف می‌افتد آن را به خود می‌گیریم و واکنش نشان می‌دهیم؛ در احوالِ دیگران سرَک می‌کشیم …

✅ “اسنوبیسم” به معنای خودویژه‌پنداری و ترسِ از دست دادنِ تمایز خود است و اسنوبیست کسی است که تلاش دارد خود را برجسته‌کرده و ویژه بداند. این افراد نوکیسه‌گان فرهنگی‌ای هستند که به اشتباه می‌پندارند که سلیقه، علاقمندی و دانش …

رمضانیه/۱ (برای مبلغان دینی) حاصل عمر تبلیغی من ۱- تبلیغ مفاهیم دینی بدون آن که خود عامل به آن ها باشیم هرگز اثر مثبتِ ماندگار در روح و روان آدمیان نخواهد گذاشت. ۲- هر مبلغی که چشمانش به دستان مردم باشد …