در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب منتظر بیانیه ای از سوی یکی از نهادهای حوزوی و روحانیتی بودیم که ضمن بزرگداشت انقلاب و دستاوردهای فراوان آن، منتقد و تحلیل گر مسائل و ضعفها و کاستی ها و خطراتی باشد …

مصاحبه اختصاصی با میرحسین موسوی نخست وزیر که در ۲۵ اسفند سال ۶۷ منتشر شد، رویداد قابل توجه دیگر ماههای آغازین سردبیری من در کیهان بود. در این مصاحبه آقای سید محمد اصغری سرپرست کیهان و چند تن از دبیران …

اگر روزي به هر صورت انجام هيچ نوع فيلترينگي درباره فضای مجازی مقدور نبود، که چندان دور از دسترس هم نمی نماید، چه بايد كرد؟ این پرسش مهمي است كه بايد از هم اكنون نه تنها مسوولان و دست‌اندركاران سياست‌گذاري …