مصاحبه اختصاصی با میرحسین موسوی نخست وزیر که در ۲۵ اسفند سال ۶۷ منتشر شد، رویداد قابل توجه دیگر ماههای آغازین سردبیری من در کیهان بود. در این مصاحبه آقای سید محمد اصغری سرپرست کیهان و چند تن از دبیران … 

پس از ورودم به سردبیری روزنامه کیهان (آبان ۱۳۶۷) و استعفای اعضای سردبیری و قبول استعفای آنها از سوی آقای خاتمی و برعهده گرفتن یک تنه مسئولیت سردبیری، حفظ و ارتقای فرم و محتوای روزنامه مهمترین دغدغه ام بود. در … 

به دنبال مصاحبه تصویری ای که اخیرا بنده با سایت مباحثات در مورد فعالیتهای مطبوعاتی و پژوهشی ام تاکنون داشتم (http://yon.ir/JjYql) و در آن به حوادث دوران مدیریتم در روزنامه کیهان اشاره کردم و از جمله در باره بولتن هایی … 

آقای سید مصطفی محقق داماد اخیرا اظهار داشته است: «اگر گوش کنیم در منطقه ما صدای کشت و کشتار زنان، کودکان و مردان را می‌شنویم که در جنگ کشته و سربریده می‌شوند، این جنگ به نام دین و خدا انجام …