جملات زیر را برادر گرامی جناب آقای محمد علی ایازی فرموده اند: در بحث حجاب می‌گوئیم: ” آیا همه ی‌ مردم، وجوب حجاب را باور دارند و بی‌حجابی را به‌عنوان یک ناهنجاری می‌شناسند؟ به نظر من، خیلی از مردم، بی‌حجابی … ⬿

جناب آقای عماد الدین باقی سلام علیکم؛ پیرو بیاناتی که پیرامون “ضروری” نبودن حکم حجاب بیان داشته اید ذیلا نکاتی را به عرض مبارک می رسانم: ۱- واژگان “ضروری دین” تا جائی که من اطلاع دارم در عبارات قدماء؛ اصلا … ⬿

جناب آقای عماد الدین باقی سلام علیکم؛ پیرو بیاناتی که پیرامون “ضروری” نبودن حکم حجاب بیان داشته اید ذیلا نکاتی را به عرض مبارک می رسانم: ۱- واژگان “ضروری دین” تا جائی که من اطلاع دارم در عبارات قدماء؛ اصلا … ⬿