سوم اسفند سالروز : معمای نامه امام مشهور به منشور روحانیت متن کامل مصاحبه در خبرگزاری رسا http://mobile.rasanews.ir/data?id=556430 منشور روحانیت که هم وزن وصیتنامه امام است، خطوط اساسی اندیشه سیاسی امام را به خوبی ترسیم کرده است. صورتبندی جریان های … ⬿

آزاداندیشی در پژوهش های دینی مهاجرنیا با اشاره به آیه شریفه فبشر عبادی‌الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه خاطرنشان کرد: مبنای آزاداندیشی دینی در این آیه شریفه تبیین شده است؛ این آیه بر فرآیند آزاداندیشانه‌ای که منجر به هدایت می‌شود تاکید … ⬿

مبانی فکری و اعتقادی جریان اصلاح طلبی بعد از ارتحال امام خمینی، به تناسب شرایط سیاسی، گرفتار نوعی دگردیسی شد. ناهمگونی های فکری در بدنه این جریان سربرآورد وطیف های جدیدی، ذيل عنوان اصلاح طلبی ظهور کرد. به طور مشخص … ⬿

در قسمت یازدهم این یادداشت ها سؤالي مطرح شد مبنی بر اینکه “مبانی اصلاح طلبان در التزام نظری وعملی به ولایت فقیه” چیست؟ طبیعی است برای پاسخ، باید به رویکردهای متکلمانه وفقیهانه آنها مراجعه کرد. مجموعه دیدگاه ها و اسناد … ⬿

آسیب‌شناسی حوزه انقلابی متن کامل نوشتار http://se.journal.qom-iau.ac.ir/article_538362_0a26fabb62a998585c6639243d1d92bb.pdf عقلانیت حوزه انقلابی از پیوند وثیق حوزه با نظام اسلامی، شکل گرفته است. مهم‌ترین شاخصه‌های این عقلانیت: نقش تولیدی به روز و متناسب با نیاز در دستگاه معرفتی و ظرفیت اجتهادی حوزه، قدرت … ⬿