• محسن مهاجرنیا
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما

به بهانه انتشار پنجمین چاپ اثر ارزش‌مند فلسفه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای به قلم دکتر محسن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهش‌گاه، نگاهی گذرا به این کتاب خواهیم داشت:
در معرفی این کتاب می خوانیم:
فلسفه سیاسی دانشی است که با رویکرد و روش عقلانی پیرامون مطلوبیت‌های حیات سیاسی انسان‌ها بحث می‌کند و به دنبال این است که «بهترین نوع زندگی اجتماعی»، «بهترین رژیم سیاسی» و «بهترین تعامل اجتماعی»،«بهترین غایات زندگی سیاسی»را تبیین نماید و بر خلاف سایر دانش‌ها و گرایش‌های دانش سیاسی از روزمرگی علم سیاست و عینی‌گرایی جامعه‌شناسی سیاسی و جزئی‌نگری فقه سیاسی، فاصله می‌گیرد و به عنوان روی‌کردی کلی ،دائمی ، فرازمانی به حیات سیاسی نظر دارد.

کتاب، فلسفه سیاسی آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای را بر اساس روش پرسش‌گری سیاسی و در پاسخ به بیست پرسش اساسی در شش محور کلی نگاشته شده است: روش فهم و مبانی فلسفه سیاسی، مناسبات زندگی فردی و اجتماعی و حقیقت حیات شهروندی و جایگاه حکومت و شهریاری و جهت گیری‌های غایی و آرمانی درفلسفه سیاسی ، سامان یافته است.

ویژگی این کتاب، توجه محقق محترم آن، به نوآوری‌های فکری، ادبیات نوین، پای‌بندی به صبغه فلسفی از طریق پیوند بنیادهای نظری با سامانه‌های عملی، رعایت جامعیت موضوع و ابعاد فلسفه سیاسی است. تلاش شده است تا علاوه بر کثرت استناد به اندیشه آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه ای، پای‌بندی به اختصار و ایجاز نویسی و پرهیز از حواشی، رعایت شود.

پاسخ دهید