از شگفتی‌های آموزش در کشور ما نادیده گرفتنِ اصالت علم است. در حالی که تدریس، عمیقاً در مفهوم اصالت ریشه دارد و دانشجویان از مدرسان خود انتظار دارند که با اتکا به اعتبار و تسلط بر آموخته‌های خودشان تدریس کنند؛ … ⬿

دقت کردین توپخانه دروغ پراکنی و شایعه سازی و نفرت پراکنی لیدرهای اصلاحات که در زمان آشوبهای بنزینی فعالیت کمی داشت بعد از وصل شدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اسرائیلی مانند تلگرام و اینستاگرام بشدت فعال شده اند!؟ در چند … ⬿

چند روز است که برنامه‌های مختلفی از رسانهٔ ملی در موضوع «پنجمین کنگرهٔ بین‌المللی علوم انسانی اسلامی» در حال تهیه و پخش است. از سرِ کنجکاوی تقریباً همهٔ آن‌ها را دیده و شنیده‌ام. در این برنامه‌ها کارشناسانی با عنوان‌های مختلف … ⬿