صبح روز پنج‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ نشست علمی بررسی “پایگاه جامع تاریخ” در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار شد. بحث حقیر در این نشست با عنوان “کُل انسان‌ها و انسان کُلی و ارزش پایگاه جامع تاریخ” چنین … ⬿