فرارو_ سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان بیانیه مشترکی را درباره حملات به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی منتشر کردند. در این بیانیه ادعا شده است: «واضح است که ایران مسئول حمله به تاسیسات نفت سعودی است.» این سه … ⬿

کتاب “در باره‌ی شر ترجمه‌ی مقالات برگزیده در فلسفه‌ و الاهیات شر” کار ستودنی و ارزشمندی است که به سرپرستی خانم دکتر نعیمه پورمحمدی و به وسیله‌ی مؤسسه‌ی طه منتشر شده است. کتابِ یادشده دو جلد است که در جلد … ⬿