آنچه در ایام عاشورا شاهد بودیم گسترش انحرافات و تحریفات و بستن پیرایه‌ها بر زیباترین و عقلانی‌ترین و جاودانه‌ترین الگوی مقاومت و شریعتمداری در مکتب اهل آلبیت (ع) است. ضمن احترام به همه گویندگان و مداحان، سرایندگان و سوگواران به … ⬿