معتقدم از علامت‌های «شیعه» حساس بودن روی نمادها است. سیاه پوشی، زنجیر زنی، سینه زنی، علم کشی و… همه این‌ها علامت هائی هستند که شیعه را از غیر شیعه ممتاز می‌کنند…این‌ها پلاک تشیعند. آیا شما پلاک ماشینتان را می‌کنید و … ⬿