گاه گفته می‌شود: «ای کاش به جای ریختن اشک بر حسین علیه السلام اشک از چشم مظلومی پاک کنید». «امام سجاد علیه السلام چهل سال همه روزها را روزه بودند و شب‌هایش را (مگر اندکی برای استراحت) به شب زنده … ⬿