یکی دیگر از اماکنی که روز جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ همراه با هنرمندان طلبه شرکت‌کننده در جشنواره هنر و رسانه اشراق بازدید کوتاهی از آن داشتیم پل ‌بند معروف شادُروان است. شاپور پسر اردشیر پس از پیروزی بر والِریانوس امپراتور … ⬿

زیگورات/ زیقورات چغازنبیل، نخستین اثر ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو، در حدود سال ۱۲۵۰ پیش از میلاد به دست اونتاش گال برای پرستش اینشوشیناک (نگهبان شوش) در وسط شهر دوراونتاش (شهر اونتاش) ساخته شده است. ظاهرا اصل … ⬿

دیروز جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ به همراه هنرمندان طلبه و غیرطلبه شرکت‌کننده در جشنواره هنر و رسانه اشراق بازدیدی از محوطه باستانی هفت تپه و معبد چغازنبیل در اطراف شوش و پل شادُروان، منزل مستوفی، آسیابهای آبی و منزل مرعشی … ⬿