از نعمت‌های بزرگ پرودگار بر من درک محضر اساتید ارجمندی است که از آنان بسیار آموختم و به رسم ادب، دست و پای تک تکشان را با افتخار می بوسم؛ از یکی از بزرگ ترین آن ها مطلبی را شنیدم … 

یکی از گام های مهم در مبارزه با نفس، خلاص کردن آن از سوگیری های غیر ضروری است؛ وقتی بدون حجت عقلی یا نقلی چیزی را جزء معتقدات خود قرار دهيم بسیاری از قضاوت های غلط بعدی و گناهانی مانند … 

۲⃣ – آیا میان نقل کسی که برای شنیدن یک سخنرانی به مجلسی می رود با شخصی که خود را مأمور ضبط و نقل آن سخنرانی می بیند تفاوتی نمی بینید؟ یعنی در صد احتمال خطا در این دو به … 

کتاب “این بیست و سه صفحه؛ بازخوانی یک سند از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی” در ۱۵۹ صفحه از سوی نشر لوگوس در آستانه‌ی دومین سالگرد رحلت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی منتشر شد. این کتاب در اصل پاسخ‌های مرحوم آیت الله هاشمی … 

در کتاب سفرنامه‌ی دن گارسیا دِ سیلوا فیکوئروا، سفیر اسپانیا در دربار شاه عبّاس اوّل، آمده است: … در میان گفتگویی که در میان حاضران به‌عمل می‌آمد، یکی از حاضران که گویا قاضی شهر(قم) بود به سفیر گفت: بی‌شک از …