– یکی از خصال بسیار مهم مراجع عظام در طول تاریخ مرجعیت، ارتباط دائمی و بدون تبعیض با همه‌ی اقشار و گروه ها بوده است؛ بدون آن که ذره ای وابستگی حزبی به هیچ کدام از آن ها پیدا کنند. … ⬿

معتقدم در تدریس فلسفه اخلاق (و هر درس دیگری) حدود هفتاد درصد کار باید بر عهده دانشجو باشد و سهم استاد بیشتر باید ایجاد آشنایی با مباحث درس، ریل گذاری برای تلاش های دانشجو و هدایت و راهنمایی او باشد، … ⬿

– این سال‌ها با پایان یافتن ماه صفر جامعه‌ی مذهبی ما چالش تازه‌ای را تجربه می‌کند و آن این که سوگواری را به کناری نهاده و زندگی عادی خود را از سر بگیرد و یا به بهانه‌ی دهه‌ی نوظهورِ محسنیّه … ⬿

یکی دیگر از موضوعات ایام دوری از تلگرام که گمان می‌کنم یادکرد آن خالی از لطف نیست، دیدار عصر روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ با آقای ویلفرد مادلونگ از میهمانان ویژه “کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی” … ⬿

 – یکی از خصال مهمی که مرجعیت، اشاره به آن دارد انس با کلام و روش زندگی معصومین (علیهم السلام) است؛ – غالب مراجع عظام تقلیدی که بنده شرف درک محضرشان را داشته ام، عمر خود را با آموختن از … ⬿

تاریخنامه طبری ترجمه‌ی آزاد تاریخ طبری منسوب به ابوعلی بلعمی و از کهن‌ترین متون تاریخی به زبان فارسی در عهد سامانیان است. در مجلد سوم این تاریخنامه که به تصحیح و تحشیه آقای محمد روشن از سوی انتشارات سروش به … ⬿

– مقصود من از عنوان مرجعیت، یک عنوان مشیر است؛ اسم رمزی که اشاره به عددی از خصال و ویژگی ها دارد؛ و در حقیقت آن صفاتند که شخص را ساحلی امن برای ما در دوران غیبت می نمایند؛ یکی … ⬿

– “زبان نصیحت” در فرهنگ ایرانی پیشینه‌ای بلند دارد. رویّه‌ای که روزگاری به مسجد و مدرسه تعلّق داشت و امروزه به دولت و دولت‌مردان، و حاکمان نیز رسیده است. – نصیحت در جامعه‌ی ما پرکاربردترین زبان است. تلویزیون، رادیو، خطبه‌های … ⬿