در پی انتشار یادداشت تلگرامی اخیر در باره گفت‌وگویی که با استاد گرامی جناب آقای جعفریان پیرامون برگزاری نشست “مسأله آب و آینده آن در جهان اسلام” در یکی از شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته بود، روزنامه صبح نو و خبرگزاری … ⬿

مقاله «تقابل یا تطابق دیدگاه کلامی و اندیشه تاریخی؟ بررسی موردی دیدگاه تقی‌الدین #مقریزی» به صورت مشترک با سرکار خانم دکتر زهرا روح‌الهی امیری در صفحات ۳۵ – ۵۳ شماره ۴۰ (سال یازدهم، بهار ۱۳۹۸) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ … ⬿

پس از انتشار گزارش بازدید از برخی مناطق طبیعی و تاریخی #رشت، دوست گرامی و پژوهشگر جوان و متتبع و نکته‌بین آقای دکتر سعید طاووسی مسرور که پیش از این نیز مرا از دقت‌نظرهای خود بهره‌مند ساخته‌اند، یادداشت زیر را … ⬿

عصر روز دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ جلسه دفاع از رساله دکتری آقای علی الهی‌تبار در رشته تاریخ تمدن اسلامی مدرسه عالی تاریخ و ادیان مجتمع امام خمینی جامعه المصطفی العالمیه با عنوان «بررسی انتقادی نظریه سنت و نوسازی حسن حنفی … ⬿